Sport verenigd

ONS DOEL

In het werken met de lokale bevolking, streven wij ernaar om een gemeenschapsgevoel te creëren. Mensen die zorg dragen voor- en elkaar steunen. Wij willen de actieve ouders en verzorgers, in ons geval meestal grootouders, in de activiteiten van hun kinderen betrekken. Wij willen met ons project “United by Sport” de kinderen en de mensen weer bij elkaar brengen door wederzijds respect en begrip te bevorderen.

Wij vragen uw steun voor onze inspanningen, een onderontwikkelde provincie in een land dat nog steeds niet is hersteld van een schrikbewind te verbeteren en de wederzijdse betrekkingen te intensiveren.

Wij vragen om geld voor voet- en volleybalveldjes, -outfits; Shirts en shorts en ook de ballen, doelen en andere apparatuur. Veel kinderen moeten ook schoenen. Ze spelen op dit ogenblik gedeeltelijk op blote voeten en een hard oneffen terrein.

Achtergrondinformatie

Tot op heden wordt Cambodja Angst en wantrouwen zijn nog volop aanwezig in Cambodja. Bijvoorbeeld: Voor de verkiezingen, drie jaar geleden, werden de zogenaamde land titels (kavels) verdeeld onder de Cambodjaanse bevolking. Elke Cambodiaan –kreeg- een stuk land. Het is duidelijk dat iedereen blij was met dit eigen stukje land, dat werd beschouwd als een geschenk van de overheid. Een gevolg was echter dat de oude gemeenschappen, communes genaamd die voorheen het land in eigendom had, opgesplitst werden in individuen.  De nieuwe eigenaren van de grond staan machteloos tegen de grote bedrijven die het land kopen en claimen. Dus zijn al veel families hun land – en huis/hut- al weer kwijt, vaak aan een buitenlandse investeerder of een rijke landgenoot. Door splitsing van de gemeenschappen, is er ook geen steun voor het individu en geen kans om zich te verdedigen.

Motto: “Zo gewonnen zo geronnen“

In de provincie Battambang, met als hoofdstad Battambang, ongeveer 300 kilometer en 8 uur met de bus vanuit Phnom Penh, is ontbossing [illegale] houtkap  een groot probleem. Door de hier nog steeds aanwezige, niet-ontplofte landmijnen en bommen, een overblijfsel van de Rode Khmer en de Amerikaanse dropping, vallen er tot op heden nog jaarlijks gewonden en zelfs doden.

Deze regio in Battambang was één van de laatste gebieden in Cambodja onder de controle van de Khmer Rouge. Tijdens het terreur van de Rode Khmer waren  verraad en moord  de dagelijkse gang van zaken. Dit leidde op alle niveaus tot diep wantrouwen in de Cambodjaanse samenleving. Dit wantrouwen is nog steeds duidelijk aanwezig vooral in deze regio’s.

In deze regio’s bouwen wij scholen.

Ons school project

Vanwege het gebrek aan banen en arbeidskansen op het platteland van Cambodja, is er vaak geen andere optie dan om elders werk te zoeken. Werken in het buitenland, in Thailand of Vietnam, is  hier voor veel ouders die proberen om hun gezin te voeden, geen uitzondering. Dit geldt ook voor ouders van de schoolgaande kinderen. Velen van hen zijn op zoek naar degelijk of zelfs, helaas, vaak illegaal werk in Thailand om hun families en kinderen te voeden en een basisinkomen te bieden In dit scenario, blijven de kinderen achter bij hun grootouders die voor hen zorgen. Hele dorpen worden daarom slechts bewoond door kinderen en ouderen. Een hele generatie ontbreekt.

Eén van de resultaten is een compleet ontbreken van actieve betrokken ouders. Het bleek dat bijna niemand wil of kan, zorgen voor het onderhoud van het gebouw en het terrein. Terwijl dit één van de belangrijkste voorwaarden voor de bouw van de school was.

Niet alleen …… ellende

In de afgelopen jaren hebben we veel tijd en energie in het werken met een relatief nieuw, maar betrouwbare organisatie, de PFDA of Poor Family Development Association geïnvesteerd. In samenwerking met de PFDA willen we niet alleen scholen bouwen, maar ook sporten promoten.

Sport brengt mensen samen, en vormt een solide basis voor de sociale cohesie.

Project “Verenigd door sport”

Met het project “Verenigd door sport” vormen we als eerste stap, voetbalteams op de scholen. Sport- en speelvelden worden gemaakt op het schoolterrein. Op deze velden kunnen de dorpsbewoners en de schoolkinderen elkaar ontmoeten.

Balsport, vooral voetbal bij jongens en volleyval bij de meisjes zijn erg populair in Cambodja.

Daarnaast organiseren wij in samenwerking met PFDA, een competitie tussen verschillende dorpen in de regio. Voetbal met na afloop een gemeenschappelijke maaltijd. Dit is wat we voor de gemeenschap kunnen doen in dit arme en geïsoleerde gedeelte. Doeltreffende samenwerking met het hoofd van de school, de dorpsoudste en overige lokale autoriteiten zijn vereisten om United by sport tot een succes te maken. Daarom wordt dit project in nauwe samenwerking met de hierboven genoemde partijen georganiseerd en heeft elk van hen zijn verantwoordelijkheid voor dit gebeuren.

Deelnemende scholen

De dorpen Pong Toek, Chakrey en Orumchek. Deze scholen in de Basak commune van het Rokhakiri district in de Provincie Battambang liggen in een afgelegen gebied dat lang door de regering werd genegeerd.

Aantal kinderen(2017) per school;

  • Pong Toek : 102
  • Chakrey : 362
  • Orumchek : 371
Actuele hulp en problemen

Momenteel hebben we onderstaande problemen en zoeken we samen naar de oplossingen

  • Veel kinderen hebben geen schoenen [schoenenproject gestart]
  • Onvoldoende water vooral bij het sporten [donaties nodig voor nieuwe drinkwatervoorziening]
  • geen velden [voetbal en volleybal] beschikbaar [eerste besprekingen met de verantwoordelijken vonden plaats]
  • onvoldoende sportuitrusting [ballen, netten, voetbaltenue, touwen, enz] [donaties nodig]
  • geen trainer [op dit moment zijn de leerkrachten in hun vrije tijd beschikbaar]
Resultaat van het eerste toernooi

Het eerste toernooi werd met veel plezier  door alle  spelers en belangstellenden gespeeld. De spelers speelden 2 halve finales, de wedstrijd voor 3e plaats en de finales bij 37 graden temperatuur op het schoolterrein van Chakrey. De kinderen hadden veel plezier en het stoorde hen niet dat de doelen van bamboe stokken werden gebouwd. Veel kinderen hadden geen schoenen en er stond een boom in het midden van het speelveld. Sommige kinderen hebben zelfs hun schoenen voor het duel “verdeeld”. De ene speelde met de rechter- en een ander met de linkerschoen. De winnaar was de ploeg uit Chakrey, die in de finale met 2-0 beëindigde. Maar alle teams waren winnaar en kregen als prijs,  pennen, boeken, ballen en meer [uiteraard afhankelijk van de plaatsing wat meer of minder].

Ook hadden de meisjes veel plezier met de hoela-hoepels en een springtouw. Ons volgende doel is ook het organiseren van een volleybaltoernooi voor de meisjes.

Betrokken medewerkers

Hans Bosch

Wim Bogerd

André van Achterberg