Opleiding voor kansarme kinderen

De situatie

Dr. Sophea Long is een arts die samen met vijf collega’s een eigen kliniek in Phnom Penh is begonnen. Hun doel: het helpen van de armen.

Voor medisch advies wordt een vergoeding van 2,50 dollar gevraagd aan arme mensen. Voor de “rijkere” families is de bijdrage hoger. Een speciale financiële regeling kan worden getroffen voor spoedeisende gevallen, opname of chirurgische ingreep. De patiënt of de familie moet een financiële bijdrage leveren, aangepast aan hun levensomstandigheden.

Daarnaast heeft Dr. Sophea de bovenste verdieping van zijn kliniek als accommodatie gereserveerd voor tien (voorheen) kansarme jongeren. Jongeren tussen 16 en 30 jaar oud die hun onderwijs niet hebben kunnen voltooien vanwege de armoede van hun ouders. Ze moeten geld verdienen om hun ouders, broers en zussen in hun dagelijks onderhoud te steunen

De jongeren krijgen een parttime baan in de kliniek; als beveiliger, gastheer (m/v), schoonmaker, kok of verzorger bij Dr. Long Sophea evenals gratis onderdak, coaching, maaltijden en medische verzorging.

Ons aandeel in dit project

De doelstelling voor de jongeren is het volgen of afmaken van hun opleiding of cursus. Daardoor maken ze meer kans op een goede baan, waarmee ze zowel in hun eigen onderhoud kunnen voorzien en ook hun families kunnen ondersteunen. Na het afronden van hun opleiding moeten ze ruimte te maken voor een nieuwe student. Wij doneren het collegegeld of het lesgeld voor een vakopleiding.  We bezoeken de jongeren in de kliniek regelmatig.  Wij verzorgen aanvullende cursussen zoals Engelse lessen en organiseren en stimuleren hun functioneren in een groep.

Wanneer kansarme jongeren in aanmerking komen voor ondersteuning, willen we ervoor zorgen dat zij hun opleiding daadwerkelijk kunnen voltooien.

Resultaten – Succesverhalen
 • Een meisje wist tijdens haar deelname aan dit project en verblijf in de kliniek haar opleiding tot vroedvrouw succesvol te voltooien. Ze keerde terug naar haar dorp in de provincie en begon haar eigen praktijk in samenwerking met het lokale ziekenhuis.
 • Een jongen uit een van de armste provincies van Cambodja (Siem Reap) heeft met succes zijn studie in “finance and banking” afgerond. Hij keerde terug naar zijn geboortedorp, vond een baan bij een bekende bank. Daardoor kan hij nu zijn familie ondersteunen en zich verder ontwikkelen.
 • Een jongen die chemie studeerde is ons tijdens zijn studie behulpzaam geweest door t.b.v. Instituut Pasteur proefmonsters te nemen van gefilterd water voor een second opinion. Na voltooiing van zijn studie heeft hij een aanstelling gekregen bij het Instituut Pasteur.

Op dit moment nemen achttien jongeren aan dit project deel. Drie van hen wonen bij familieleden in Phnom Penh.

Bijzondere voordelen van het project:
 • De meeste kinderen komen uit arme provincies. Ze hebben weinig onderwijs- en levenservaring.
 • 24 uur per dag kunnen ze terugvallen op een veilige omgeving (de kliniek).
 • Ze worden begeleid en getraind in sociale en professionele vaardigheden.
 • Ze leren omgaan met de vaak wisselende en hectische activiteiten in de kliniek en het leven in een grote stad.
Bijzondere Details
 • LHVC / TFH heeft twee laptops gedoneerd. Reden: drie tieners die een IT cursus volgden konden hun huiswerk en opdrachten niet maken. Door uw donaties is dit mogelijk gemaakt en kunnen ze hun opleiding voortzetten en afronden.
Onze jongste vrijwilliger Thijs
 • als stage voor zijn tweetalige opleiding heeft hij de maand April in 2015 in Cambodja doorgebracht. Hij gaf Engelse lessen op de SCAO scholen en daarnaast Engelse conversatie lessen aan de Positieve Vrouwen groep en de tieners in de kliniek van Dr. Sophea. De SCAO en de lessen voor de groep van Dr. Sophea heeft hij van febr. tot half april 2017 herhaald.
Actuele hulp  en problemen

We stuiten op de volgende problemen en zoeken gezamenlijk naar een oplossing.

 

 • Regelmatig Engelse lessen geven [nu in de kliniek gestart door onze vrijwilliger]
 • Geen plek voor nieuwe studenten in de kliniek [er worden alternatieven gezocht].
 • Project; leerlingen van onze scholen in Battambang krijgen de mogelijkheid met een bijdrage verder te studeren [Donaties nodig]
 • Oudere afgestudeerde studenten willen niet graag weg uit de kliniek en de groep en veiligheid achter zich laten. [dialoog is gestart]
Betrokken medewerkers

Hans Bemelmans

Wim Bogerd

Dr. Sophea Long

Tijs Meijer