HIV Zelfhulpgroepen

Aanvankelijke situatie

Hiv is een veel voorkomend probleem in Cambodja, waar de ziekte niet alleen voorkomt in “gemarginaliseerde” groepen, maar verspreid is over de hele bevolking. Dit komt door de soms angstaanjagend slechte normen voor hygiëne en gezondheid. Zo raakten vorig jaar pas in een dorp meer dan 100 mensen besmet met het virus door een besmette injectie van een arts.

De gevolgen voor de families zijn extreem. Hiv-geïnfecteerden verliezen meestal direct hun baan door het gebrek aan onderwijs in het land. Evenzo zijn ze ook geïsoleerd in de samenleving en verliezen ze de sociale “netwerken” die zo belangrijk zijn in Cambodja. Heel dicht bij de hoofdstad Phnom Penh heeft de regering een heel district [sloppenwijken] gecreëerd waar hiv-geïnfecteerden vervolgens gewoon naartoe worden gedeporteerd.

Er is een dagelijkse strijd om te overleven. De drugs zijn zelfs het kleinere probleem. Hier in Cambodja is er nu een goede basiszorg en ook hiv-geïnfecteerden kunnen hier een heel lang leven hebben. Het grote probleem zijn de gevolgen van inkomensverlies en sociaal isolement. De getroffenen leven in extreme armoede, hebben niets te eten of schoon water te drinken en geen perspectief op een waardige toekomst.

Ons werk in het project

Met name ondersteunen wij kwetsbare gezinnen met hiv/aids in Cambodja. Zij krijgen de mogelijkheid om met een eenmalige donatie een eigen bedrijf (zelfstandig ondernemer) te starten. Deze donatie van ons is maximaal $ 250 en moet binnen een jaar worden terugbetaald, niet aan ons, maar aan de betrokken zelfhulpgroep. Dit bedrag wordt vervolgens in het eigen bankboek van de bank gestort. Als iemand het project verlaat, moet het bedrag onmiddellijk worden terugbetaald aan de groep. Nieuwe leningen kunnen opnieuw worden aangevraagd en rechtstreeks uit het geld van de groep worden ontvangen onder dezelfde voorwaarden nadat het geld volledig aan de groep is terugbetaald. Als er iemand komt te overlijden, mag de familie het geld houden en uitgeven voor de uitvaart.

Uit de groep, die elk uit zo’n twintig gezinnen bestaat, wordt een teamleider, een vice-teamleider en een penningmeester gekozen. Een keer per maand is er een bijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst worden alle vorderingen en problemen met elkaar gedeeld in hun respectievelijke bedrijven. De organisatie PWHO (Positive Women of Hope) begeleidt, traint, bezoekt en verzorgt trainingen voor deze dorpen en groepen. Zij houden ook toezicht op en controleren de betalingen.

Deze trainingen bestaan uit bedrijfscoaching, trainingen op het gebied van landbouw / hygiëne / gezondheid / gezinsplanning / groepsdynamiek / educatie / instructies / ziekenhuisbezoeken etc. Samen met de PWHO bezoeken we regelmatig alle deelnemers aan deze zelfhulpgroepen en hun maandelijkse bijeenkomsten.

Actuele hulp en problemen

Op dit moment lopen we tegen de volgende problemen aan en zoeken we samen naar oplossingen

  • Zelfhulpgroepen leren volledig zelfredzaamheid – zeer laag opleidingsniveau van de deelnemers [training gestart]
  • Scheiding van ongemotiveerde leden van de groepen [als onderdeel van zelfbeheer]
  • Speciale evenementen [bijvoorbeeld vogelgriep] vragen soms om een “noodprogramma” [definitie van de criteria]
  • Sterkere promotie van gemotiveerde deelnemers [donaties vereist]
  • Bezoeken van alle gezinnen, training en onderzoek van de individuele ondersteuningssituatie [donaties vereist]
 
Resultaten

In 2013 bestond het PWHO-team uit zeven vrouwen. Nadat een deel van de buitenlandse donoren zich had teruggetrokken, moest dit aantal echter worden teruggebracht tot drie medewerkers . André van Achterberg is een zeer actieve deelnemer en “beschermheer” van deze doelgroep. Elk jaar komt hij voor minimaal een maand naar Cambodja.

In 2015 zijn we gestart met een pilot. In dit pilotteam worden de leiders van deze groepen getraind door de PWHO zodat zij kunnen deelnemen aan bovenstaande activiteiten zodat deze groepen meer verantwoordelijkheid nemen. Dit is een zeer ijverig en langdurig project aangezien deze mensen vaak weinig opleiding en ervaring hebben. Armoede en uitsluiting maken het voor hen moeilijk om een opleiding te volgen.

Op dit moment hebben we 8 zelfhulpgroepen met elk zo’n 20 gezinnen. In elke groep zijn er zeer positieve voorbeelden van resocialisatie en een regelmatig inkomen. Zo werd bijvoorbeeld voor een gezin dat vanwege hun ziekte door de buren werd gepest, met hulp van de dorpsgemeenschap en de burgemeester een eenvoudig houten huisje gebouwd . Andere gezinnen hebben nu met behulp van dit eenmalige startkapitaal een vast inkomen door rijstteelt. Een andere familie heeft een bananenplantage en mango’s. Maar tegenslagen zijn er natuurlijk altijd. In de afgelopen 3 jaar verloren 3 families hun bestaan doordat hun kippen stierven aan de vogelgriep. Hier werken we samen met de families aan een nieuw businessmodel.

Ondersteuning naar zelfredzaamheid

Mensen in nood, hebben uw hulp nodig.

Overdracht van verantwoordelijkheid door de organisatie Positive Women of Hope aan de vertegenwoordigers van de zelfhulpgroepen en afscheid van André.
Op 24 februari 2019 organiseerde PWHO een bijeenkomst met vertegenwoordigers van de ‘Zelfhulpgroepen’ ter gelegenheid van de afronding van het project Uitfasering, wat resulteerde in de verzelfstandiging van alle 8 Zelfhulpgroepen.
Vanaf nu noemen ze zichzelf ‘Spaargroep’.
Bij deze gelegenheid nam André, die zich de afgelopen jaren speciaal heeft ingezet voor het project ‘Zelfhulpgroepen’, afscheid.
Als afscheidscadeau gaf hij alle groepsleden een medicijndoos om de medicatie per week te ordenen. Een stripverhaal vergezelde de medicijndoosjes. [Zie afbeelding rechts]

De strips geven het belang aan van:

  1. dagelijks medicijnen innemen
  2. Regelmatige medische controles
  3. Praat met elkaar over problemen en vraag zo nodig om hulp.

Tijdens de demonstratie van de strip bleek deze het gewenste effect te hebben; de reacties waren enthousiast en de PWHO-medewerker geeft aan dat dit voor haar een welkome aanvulling is in de voorlichting over hiv.

Betrokken medewerkers

André van Achterberg

Hans Bosch

Wim Bogerd