100% van de donaties gaat naar de aller armsten

Hoe het allemaal begon…
Uw donaties maken het mogelijk om
2008 was het jaar van de Global bank crisis en verloor Hans Bosch –stichter van Lege Handen voor Cambodja/Tree for hope; nu Tree for Hope, zijn baan als tourleader in zuid oost Azië.

Dit was het moment om gehoor te geven aan het verzoek van een Cambodjaanse arts en zich te gaan inzetten voor de zeer kwetsbare mensen en groepen in de Cambodjaanse samenleving.

Samen met 2 Cambodjaanse artsen ontstonden de ideeën, plannen en motivatie om vorm te geven aan onze wens

Hulp aan de kwetsbare mensen en groepen in een verloren land.

Cambodja heeft in het recente verleden extreem veel te lijden gehad. 

Cambodja – en ook Laos – werden tussen 1964 – 1975, duizenden keren gebombardeerd tijdens de Vietnam oorlog, in Azië de Amerikaanse oorlog genoemd. Een elementaire actie zonder enig internationaal mandaat. Maar dat was slechts het begin. Door de actieve steun van de Amerikanen aan de rechts radicale groepen ter bescherming tegen het groeiende communisme, raakte het land verwikkeld in een burgeroorlog. Juist door deze ondersteuning kreeg Pol Pot de kans om zijn ” Rode Khmer” aan de macht te laten komen [1975 – 1979]

Bijna 1/3 welke bevolking werd gedood
Tijdens het schrikbewind van Pol Pot werd bijna 1/3 van de totale bevolking gedood. Bijzonder aan deze genocide was dat bijna alle intellectuelen, leraren, dokters, professoren etc. systematisch door de “Rode Khmer” werden gedood. Ze werden beschouwd als “Vijanden van het regime”. Het doel van de Rode Khmer was een volk van boeren en landbouwers en opnieuw starten bij het jaar 0.

Cambodja is heel erg veranderd sinds het einde van deze periode van terreur in Cambodja. Cambodja blijft echter één van de 20 armste landen van de wereld. Het gemiddelde inkomen van de mensen is slechts ongeveer 120 Euro per maand.

Daarnaast, ervaar je vandaag nog het gebrek aan goed opgeleide docenten, artsen en hoger opgeleiden en is het land vanuit een burgeroorlog overgegaan in een autocratie die zijn weerga niet kent.

Gedupeerden zijn de kinderen, de sociaal zwakke en zieke mensen die vaak in erbarmelijke omstandigheden en armoede voor hun dagelijkse voedsel moeten vechten. Vooral in de wat afgelegen en door de overheid genegeerde gebieden is de situatie tot op heden inhumaan.

Uw donaties kunnen iets veranderen
“Tree for Hope ” is een organisatie die volledig werkt met vrijwilligers. Wij zorgen ervoor dat 100% van de donaties terecht komen bij de mensen en kinderen, die het echt nodig hebben.

Al met een donatie van 1 euro kunnen we hier ter plaatse pen en papier voor een kind of water en rijst kopen!

Maar we hebben ook grotere projecten. Er zijn nu 3 scholen door Tree for Hope gebouwd waar ca. 850 kinderen onderwijs krijgen en daardoor kansen op een betere toekomst. Wij zorgen voor de watervoorziening en de waterfilters, helpen behoeftige mensen met startkapitaal voor hun eigen bedrijf (hulp voor zelfhulp), steunen gezinnen en gemotiveerde kinderen bieden wij de kans voor een opleiding en initiëren sportprojecten ter verbetering van de communicatie en nog veel meer.

Ook directe ondersteuning door uw donatie is mogelijk.
Wanneer U geïnteresseerd bent in b.v. een speciaal project, een gezin, een school of de opleiding van een kind/ jong volwassene en daarvoor wilt doneren is dit mogelijk.

Neemt U contact met ons op of stuur ons een E-Mail.

Verantwoording!
Als geregistreerde liefdadigheidsinstelling (ANBI) in Nederland publiceren we jaarlijks gedetailleerde financiële- en activiteitenoverzichten. Met betrekking tot de donaties voor een project, familie, of kind maar ook grotere individuele giften geven wij u graag de informatie over de activiteiten die we dankzij Uw donatie konden ontwikkelen.

Een duidelijk ‘Ja’.
Al onze projecten hebben als doel iemands leven te verbeteren. Op dit moment kunnen meer dan 850 kinderen eindelijk naar school gaan. Er zijn sport- en recreatie faciliteiten gestart “Verenigd door sport”. De kinderen krijgen dit jaar een paar schoenen (start van het project “Children’s shoes”) en de gemotiveerde kinderen krijgen de kans op hun opleiding af te ronden (project Sopheas Child Care). Studenten worden opgeleid voor verspreiding van de bewustwording van milieukwesties (afval) en hygiëne (handen wassen, lichaam- en omgevings verzorging). Daarnaast werken we hard aan de beschikbaarheid van schoon drinkwater

De kinderen zijn de toekomst van het land.

Ook kregen meer dan 170 families met HIV een klein bedrag (tot $ 250) en zijn in de gelegenheid gesteld om voor zichzelf en hun gezin een toekomst op te bouwen en dit te onderhouden

Bovendien ontwikkelen we (vooral met eigen geld) onze “noodhulp” voor bijzondere noodgevallen. (mensen en kinderen in nood iets te eten en te drinken geven of te helpen ontsnappen uit de wurg situatie waarin ze buiten eigen toedoen, terecht zijn gekomen)

We proberen dagelijks, de zon in het leven door onze bijdrage iets meer te laten schijnen.

Onze persoonlijke activiteiten
Al onze actieve leden en vrijwilligers werken gratis en onbetaald aan en in de projecten.

Bovendien schenkt elk van ons aan het ene of de andere project onze persoonlijke aandacht vooral wanneer we de personen, families of scholen, zelf bezoeken.

Helaas kunnen we niet meer uitgeven dan we hebben en beloven nooit iets wat we niet kunnen waarmaken.

We proberen zorgvuldig mogelijk de situatie in te schatten in overleg met onze Cambodjaanse collega’s en stellen dan onze prioriteiten.

Wanneer we geld te kort komen moeten we helaas de hulpvraag weigeren of proberen te verplaatsen naar een later tijdstip.

Hoe is de medische zorg in Cambodja?
In het algemeen, is de medische zorg zeer beperkt in Cambodja.

Het merendeel van de mensen die deel uitmaken van onze projecten, hebben geen of slechts een zeer laag inkomen. Ze kunnen in aanmerking komen voor een door de overheid verstrekte I-D kaart voor personen die echt heel arm zijn.

Met deze kaart hebben ze recht op gratis zorg en medicijnen. In de praktijk betekent dit helaas dat ze moeten wachten tot ieder ander is behandeld of ze moeten terugkomen en zijn de medicijnen ”niet voorradig”.

Een ander aspect is dat sommige leden van onze zelfhulpgroepen in de fabriek werken. Het is normaal dat op basis van een medisch onderzoek op HIV, ze op staande voet worden ontslagen. Dit is ook de reden waarom deze families hun afspraken annuleren of helemaal niet naar een ziekenhuis gaan, en één van de oorzaken is waarom complicaties niet tijdig worden herkend, mensen onnodig ziek worden en sterven.

Voor de meeste mensen die deel uitmaken van onze groep, zijn de cocktails (combinatie van drie verschillende medicijnen) beschikbaar.

Slechts een zeer beperkt aantal combinaties van deze geneesmiddelen zijn bereikbaar voor de mensen die van de regering een Armen-ID kaart hebben .

Het niet verdragen van de werkzame stoffen in een combinatie kan leiden tot levensbedreigende complicaties.

Andere combinaties zijn hier voor de mensen absoluut noodzakelijk, maar onbereikbaar vanwege de haperende communicatie tussen patiënt en behandelaars.

Een van onze prioriteiten is het verbeteren van de bereikbaarheid van de medische hulp c.q. begeleiding voor deze groep.

Contact Us Now!

A charitable organization or charity is an organization whose primary objectives are philanthropy and social well-being. The legal definition of a charitable organization varies between countries and in some instances regions of the country