Drinkwater, waterfilters en toiletten

Update [november 2021]

Water en toiletten en hygiëne vereisen nog steeds veel aandacht. Hoewel er steeds meer aandacht en initiatieven ontwikkeld worden, blijven deze onderwerpen nog steeds bovenaan de prioriteiten lijst staan. Tree for Hope neemt dit mee in de lopende projecten.

Het probleem is te groot om door onze stichting te worden aangepakt zoals wij dit graag zien. Vooral het ontbreken van de kennis van hygiëne speelt hier een rol. Wij hebben diverse soorten van waterfilters gedoneerd en stuiten elke keer op verkeerd of geen onderhoud en verzorging van de filters. Dit onderdeel is nu ondergebracht in ons aandachtsgebied educatie. Eerst aan het onderwijzend personeel die het daarna samen met de kinderen in praktijk kunnen brengen. Bij de bouw van een school, hut of ander onderkomen, wordt aan dit onderdeel veel aandacht besteed en opgenomen in de overeenkomst.

 

Situatie zoals hij was

Vooral in de afgelegen gebieden zijn schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen dringend noodzakelijk. Veel regio’s zitten nog steeds zonder schoon drinkwatervoorziening. De lokale bevolking kan alleen overleven door water uit de rivier of het dichtstbijzijnde stuwmeer te halen. De kwaliteit van het water is zeer slecht en zeker niet geschikt als drinkwater.

Kinderen moeten soms bij temperaturen van rond de 40 graden, 1 uur naar de school lopen en kunnen niet genoeg drinkwater meenemen. Schoon drinkwater en sanitaire voorziening staan vanaf 2015 hoog op onze agenda.

Doelstellingen zijn; training en bewust maken van de noodzaak van hygiëne [vooral het handenwassen] en te zorgen voor voldoende drinkwater van goede kwaliteit. We beginnen via informatie dagen het implementeren van hygiëne cursussen op de scholen.

De gevolgen voor de families zijn extreem. Hiv-geïnfecteerden verliezen meestal direct hun baan door het gebrek aan onderwijs in het land. Evenzo zijn ze ook geïsoleerd in de samenleving en verliezen ze de sociale “netwerken” die zo belangrijk zijn in Cambodja. Heel dicht bij de hoofdstad Phnom Penh heeft de regering een heel district [sloppenwijken] gecreëerd waar hiv-geïnfecteerden vervolgens gewoon naartoe worden gedeporteerd.

Er is een dagelijkse strijd om te overleven. De drugs zijn zelfs het kleinere probleem. Hier in Cambodja is er nu een goede basiszorg en ook hiv-geïnfecteerden kunnen hier een heel lang leven hebben. Het grote probleem zijn de gevolgen van inkomensverlies en sociaal isolement. De getroffenen leven in extreme armoede, hebben niets te eten of schoon water te drinken en geen perspectief op een waardige toekomst.

Water, toiletten en hygiëne vereisen nog steeds veel aandacht.

Actuele acties

We hebben het verzamelen van [regen]drinkwater voor de meer dan 800 schoolkinderen in Pong Toek, Chakrey en Orumchek, gedeeltelijk voltooid. Helaas,  zijn onze pogingen om een pomp te slaan mislukt omdat er bij de boringen geen het water te vinden was. Het alternatief was  cementen waterreservoirs te bouwen, waarin tijdens de regentijd het water wordt verzameld. We hebben passende filters voor 1 school gekocht en in de klaslokalen geplaats.

Water wordt ook gebruikt voor de toiletten. Maar deze worden vaak door gebrek aan water zelden gebruikt. Bijna 800 kinderen doen zo vaak hun “behoeften” in de nabijgelegen velden in de natuur. Hier zijn we op zoek naar passende oplossingen.

Wij werken momenteel aan een educatief programma over hygiëne- en gezondheidsvraagstukken. Een onderdeel hiervan zal de zorg voor het milieu zijn.  Plastic afval en vooral kunststof, is een groot probleem hier in Cambodja. De school heeft al een paar rubber afval bakken als donatie ontvangen.

Ook bezoeken we met de PWHO de Zelf Help Groepen met HIV en inventariseren welke families dringend behoefte hebben aan schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen. Geven voorlichting op het gebied van drinkwater, water filteren en afvoer. Schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen zijn erg belangrijk voor deze kwetsbare groep mensen.

We hebben sommige families  kunnen helpen met een pomp en waterfilters gedoneerd. Andere families wachten nog steeds op ondersteuning en hulp.

Actuele Hulp en problemen

Wij zijn geconfronteerd met diverse problemen en zoeken met elkaar naar een oplossing.

  • Het opgevangen water is bij grote droogte niet toereikend [donaties nodig voor nieuwe oplossingen]
  • Pompen kunnen niet geslagen worden vanwege het ontbreken van grondwater.[al diverse boringen gedaan]
  • Water uit het stuwmeer of kanaal is ongeschikt als drinkwater.
  • Kinderen die 1 uur in de hitte moeten lopen hebben goed en voldoende drinkwater nodig
  • Waterfilters die op dit moment gebruikt worden zijn ongeschikt, vergen teveel onderhoud en zijn binnen enkele maanden stuk
  • Onmogelijk om voor alle kinderen het water eerst te koken.  [Alternatieven worden gezocht]
Betrokken medewerkers

Hans Bosch

Wim Bogerd

André van Achterberg