Nieuwsbrief december 2018

Alweer een maand achter de rug. Een zeer intensieve maand waarin we met elkaar, ( bestuursleden Mrs. Sim, Dr., Sophea en Dr. Vin Samnang / Charlie) onze plannen voor deze periode hebben vastgesteld en het policy plan hebben besproken. Dit wordt nu ook op onze website gepresenteerd.

Boeiend om te lezen en de informatie te krijgen waar we nu en de komende jaren mee bezig zijn.

Een houvast en een leidraad waar wij hier in Cambodja heel gelukkig mee zijn. Het mooie van het geheel; we hebben dit hier al zo voorbereid, dat we de plannen al aan het realiseren zijn. Een stille groei waarin ons motto; Kijken, Luisteren en Participeren, uitstekend werkt. Op veel fronten nemen onze Cambodjaanse partners het heft in handen en gaan graag zelf aan de slag om verlost te worden van het juk van de NGO’s zoals terecht één van onze bestuursleden opmerkte.

Jaren lang heeft Cambodja zoveel steun uit vele hoeken ontvangen zodat het normaal werd dat de lokale organisaties de uitvoerders waren van onze westerse regels waaraan zij moesten voldoen. Hierdoor is er een vernauwing ontstaan waardoor deze mensen de realiteit van de politiek en de dagelijkse gebeurtenissen niet meer objectief konden beleven.

Wat een geweldig moment voor Tree for Hope. Wij willen immers de komende jaren de verantwoordelijkheden overdragen aan onze Cambodjaanse collega’s! Anderhalf jaar geleden zijn we al begonnen met het Phase Out project voor de Zelf Hulp Groepen. Deze 10 groepen oorspronkelijk gevormd door 20 families met Hiv /Aids zijn getraind om onafhankelijk en zelfstandig te kunnen functioneren. We zijn in de afbouw fase waarin de monitoring het komende jaar 2019 nog onontbeerlijk is Let wel dat er in deze groepen nog veel analfabetisme voorkomt en dat hierdoor, het project; de training in het voeren van een administratie, financiën en vaardigheden in contacten met de lokale overheden, heeft vertraagd.

Veel nieuwe ontwikkelingen mede doordat de druk die er voor de verkiezingen was (een beetje), is weggevallen. Intussen hebben de mensen weer moed verzameld om hun weg te vinden in een land waar de verschillen enorm zijn.

Wij zijn zo blij dat jullie dit mogelijk maken en wij ons pioniers werk in de nog achtergestelde gebieden, kunnen voortzetten.

Hartelijk dank en groet uit Phnom Penh
Hans Bosch

 

Contact

We zijn altijd geïnteresseerd in suggesties en ideeën. Ook zoeken wij mensen die belangstelling hebben , ons totaal onbezoldigd te helpen in onze projecten. Neem contact met ons op of stuur ons een bericht.