Together on the road

Tree for Hope wishes you good Christmas and a Healthy, Happy, 2018

Samen op weg
Tree for Hope wenst je goede Kerstdagen en een Gezond, gelukkig, 2018

Zusammen auf der Straße
Tree for Hope wünscht Ihnen gute Weihnachten und ein gesundes, glückliches, 2018

We all need support and a push in the right direction.
Huge thanks for your donation and support!
_____________

We hebben allemaal ondersteuning en een zetje in de goede richting nodig.
Enorme dank voor je donatie en support!
_____________

Wir alle brauchen Unterstützung und einen Schub in die richtige Richtung.
Vielen Dank für Ihre Spende und Unterstützung!

Hans Bosch, Phnom Penh 2017

 

Contact

We zijn altijd geïnteresseerd in suggesties en ideeën. Ook zoeken wij mensen die belangstelling hebben , ons totaal onbezoldigd te helpen in onze projecten. Neem contact met ons op of stuur ons een bericht.