April 2017

In maart 2017 kwamen er veel van onze actieve leden samen in Phnom Penh, met als gevolg dat we met elkaar een stevig programma hebben kunnen afwerken.

Evenals vorige jaren kwamen André van Achterberg en Wim Bogerd naar Phnom Penh. Ook Thijs Meijer, onze jongste actieve vrijwilliger, die twee jaar geleden zijn debuut maakte als English Teacher, kwam onze gelederen versterken. Renata en Thomas Nocker, die als IT Nomaden een wereldreis van 2 jaar maken boden zich aan om 6 weken van hun tijd aan onze projecten en de nieuwe website te besteden.

Onze (behaalde) doelen voor Maart;

  • Bezoeken en evalueren van de lopende projecten.
  • Met elkaar kijken, luisteren en overleggen wat we kunnen, mogen en willen doen het komende jaar.
  • Community Building; na een bezoek aan de Lvear Village nemen zij nu zelf het initiatief voor de aanschaf van waterfilters, de bouw van een waterput en de afvoer van vervuild water. Een mooi resultaat.
  • Het bouwen van een compleet nieuwe website.
  • Het starten van overleg met diverse lokale organisaties.
  • Voorziening van schoon drinkwater; we hebben de waterfilters van de Ekapheap school vervangen.
  • De schoenmaten opnemen van maar liefst 1226 kinderen (leerlingen), deze verwerken en vervolgens doorgeven aan TOMS zodat zij volgend jaar een paar schoenen mogen ontvangen.

Doelen voor de komende maand(en);

  • Een programma ontwerpen om al onze leerlingen en studenten voor te lichten over hygiëne en de afvalproblemen in Cambodja.
  • Afspraken maken met alle lokale organisaties en partners zodat de werkzaamheden door blijven gaan, ook in de zes maanden die we hier niet aanwezig zijn.
  • Planning van evenementen in Nederland t.b.v. de fondsen werving.

Op onze nieuwe website vindt U nog meer en gedetailleerdere informatie over onze werkzaamheden in Maart 2017.

Met dank aan:
Dr. Vin Samnang, Dr. Sophea Long, Heng Chheng Sim, Hans Bosch, André van Achterberg, Wim Bogerd, Thijs Meijer, Marc Baudinet, Thomas Nocker, Renata Nocker

 

Contact

We zijn altijd geïnteresseerd in suggesties en ideeën. Ook zoeken wij mensen die belangstelling hebben , ons totaal onbezoldigd te helpen in onze projecten. Neem contact met ons op of stuur ons een bericht.