Maart 2017

Persoonlijk verslag van André

In maart 2017 kwamen er veel van onze actieve leden samen in Phnom Penh, met als gevolg dat we met elkaar een stevig programma hebben kunnen afwerken.

Evenals vorige jaren kwamen André van Achterberg en Wim Bogerd naar Phnom Penh. Ook Thijs Meijer, onze jongste actieve vrijwilliger, die twee jaar geleden zijn debuut maakte als English Teacher, kwam onze gelederen versterken. Renata en Thomas Nocker, die als IT Nomaden een wereldreis van 2 jaar maken boden zich aan om 6 weken van hun tijd aan onze projecten en de nieuwe website te besteden.
Maart 2017; André

Nadat Hans vanaf november 2016 in hoog tempo gewerkt heeft om overzicht van zaken te krijgen hebben Wim en ik met hem verder gewerkt aan onze projecten en de innovatie daarvan.

Een hoogtepunt in deze periode is de ‘geboorte’ van een nieuwe website.

Thomas Nocker (webdesigner) en zijn vrouw Renata hebben zich hiervoor kosteloos ingezet.

Ik ga er vanuit dat Hans daarover uitvoerig verslag zal doen.

Dit jaar is het verzelfstandigingsproces van de 10 bestaande ‘Zelfhulpgroepen’ van start gegaan.

Het houdt in dat de groepen die nu nog afhankelijk zijn van begeleiding door ‘Positive Women of Hope Organisation’ PWHO, omgevormd gaan worden tot een ‘Community Based Organisation’ (CBO) een zelfstandig opererende coöperatie.

Na een uitgebreide inventarisatie door de in 2016 vernieuwde staf van PWHO, bleek dat de discipline in deelname aan de maandelijkse groepsbijeenkomst als ook in maandelijkse aflossing van de lening in het merendeel van de groepen danig verslapt was.

Met 4 groepen die redelijk goed functioneren wordt nu gewerkt aan het phase out project, dat eind 2017 moet worden afgerond.

Intussen wordt door de vrouwen van PWHO met alle macht gewerkt aan het herstel binnen de overige groepen. Daarbij wordt ook het gezag van de ‘chief of the village’ ingeroepen; deze heeft bij de oprichting van de Zelfhulpgroepen destijds de overeenkomst mede ondertekend.

Daarna in 2018 start dan het phase out project van deze overige groepen.

Het was in eerste instantie verdrietig om te bemerken dat het functioneren van de Zelfhulpgroepen in de voorgaande periode zo erg was ingezakt, maar het heeft me ook weer enorm goed gedaan om te bemerken dat de vernieuwde staf van PWHO een plan van aanpak heeft, waarmee voortvarend tewerk wordt gegaan.

Een ander project waar ik me in de maanden september en oktober 2016 voor heb ingezet betreft ‘United by Sport’. Ad Weterings (sportinstructeur) heeft samen met mij fiets triatlons georganiseerd in 3 verschillende sportscholen in Amsterdan. De opbrengst daarvan is dit jaar besteed aan de aanleg van een eerste (nog provisorisch) voetbalveld en de aanschaf van een gedeelte van de benodigde voetbal schoenen en shirts, alsmede de organisatie van een eerste voetbaltoernooi.

Het was een geweldige belevenis om getuige te mogen zijn van het eerste voetbaltoernooi tussen de leerlingen van de 3 door ons gebouwde scholen in het Basak district op 6 maart j.l.

Het is een duidelijke zaak dat dit initiatief ten goede komt aan de cohesie in deze achtergestelde gebieden. (Verwijzing naar youtube invoegen)

Al met al kijk ik terug op een uiterst enerverende periode waarin door Hans, Wim en ik veel werk is verzet. We hebben tezamen een team gevormd, waar menig organisatie jaloers op kan zijn.

Ik verheug me er nu al weer op om begin volgend jaar weer deel uit te mogen maken van dit team.

Eenieder die bijgedragen heeft wil ik hiermede heel hartelijk bedanken dat we daarmede onze inspanningen hier wederom hebben waar kunnen maken.

Hartelijk dank. Arkun shraan.

André van Achterberg

 

Contact

We zijn altijd geïnteresseerd in suggesties en ideeën. Ook zoeken wij mensen die belangstelling hebben , ons totaal onbezoldigd te helpen in onze projecten. Neem contact met ons op of stuur ons een bericht.