web analytics

André van Achterberg

Geboren in 1945; nu 72 jaar oud.

Al 32 jaar leef ik met HIV, welke infectie mijn leven aanvankelijk danig op zijn kop heeft gezet; ik prijs me gelukkig dat ik 25 jaar zonder medicijngebruik heb kunnen overleven.
Nadat ik 7 jaar geleden Hiv remmers ben gaan gebruiken heb ik nu het vooruitzicht om nog lange tijd in een redelijke gezondheid voort te kunnen leven, reden waarom ik me uiterst gemotiveerd voel om me in te zetten voor lotgenoten die in een land wonen waar ze het zo veel minder gesteld hebben.

Ook reeds 32 jaar heb ik een uiterst voldoening gevende relatie, welke relatie in 2001, na de openstelling van het burgerlijk wetboek tot een huwelijk heeft geleid.

Tijdens mijn werkzame leven ben ik als sociaal psychiatrisch verpleegkundige werkzaam geweest en gedurende de laatste 10 jaar voor mijn pensionering heb ik als vrijwilliger gewerkt bij de Leden Ondersteunings Dienst van de NVVE.

In die periode heb ik zeven jaar geleden Hans Bosch leren kennen die mij vertelde over zijn, toen nog prille, bezigheden in Cambodja t.b.v. de allerarmsten in dit door oorlogen en genocide geteisterde land. Ik raakte geënthousiasmeerd en besloot de eerst volgend keer met hem mee te gaan, hetgeen nu 7 jaar geleden is.

In Cambodja kwam ik o.a. in contact met ‘Positive Women of Hope Organisation’ (PWHO) en in het bijzonder met hun project ‘Zelfhulpgroep voor HIV positieve vrouwen en hun gezinnen’.
Voor nadere informatie verwijs ik naar ‘Projecten’ van deze website.

Mijn bijdrage aan de doelstellingen van ‘Tree for Hope’ bestaat er o.a. uit het om jaarlijks voldoende gelden in te zamelen voor het oprichten van een nieuwe ‘Zelfhulpgroep’ en vooral ook het onderhouden van de bestaande Zelfhulpgroepen. Daarnaast reis ik elk jaar 1 of 2 keer voor de duur van één maand af naar Cambodja om me daar daadwerkelijk in te zetten voor het hierboven beschreven project, alsmede voor de overige projecten van ‘Tree for Hope’.

 

Newsletter | Nieuwsbrief

Projects, Actions and Donation Reports |

Projecten, Acties en donatie verslagen

You have Successfully Subscribed!