web analytics

HIV Zelf Hulp Groepen

Advies voor een zelfstandig inkomen

Startkapitaal voor plantage (inkomen)

Situatie

HIV is een wijdverspreid probleem in Cambodja. Waar de ziekte niet alleen in de risico groepen voorkomt, maar is verspreid is onder de gehele bevolking. De redenen hiervan zijn de soms erbarmelijke hygiëne- en gezondheidsomstandigheden en verplaatsing van sekstoerisme door lage pak kans en minder strenge straffen. Ook de veelvuldige bloedtransfusies vooral net na de Khmer Rouge tijd en bij de vele ernstige ongevallen zijn hier debet aan. In 2016 werden in een dorpje meer dan 100 mensen met  het Hiv virus besmet door de lokale “arts”.  Een vertrouwenspersoon die traditionele en moderne geneeskunde uitoefende.

De gevolgen voor de families zijn extreem.  Door de slechte voorlichting en onderwijs in het land verliest een HIV besmet persoon meestal onmiddellijk zijn baan.

Ook worden ze geïsoleerd door de samenleving en verliezen de in Cambodja erg belangrijke sociale “netwerken”. Dicht in de buurt van de hoofdstad Phnom Penh is door de regering een “dorp” opgericht waar de met  HIV besmette families uit de stad werden geplaatst. Een  kaal stukje land met daarop een toiletgebouwtje als enige tegemoetkoming.

Het is een dagelijkse strijd om te overleven.  Het verkrijgen van de medicijnen vormt niet het grootste probleem. Er is nu een goede eerstelijnszorg in Cambodja en ook hier kunnen mensen met HIV oud worden. De gevolgen van het verlies van inkomen en het sociaal isolement vormen een groter probleem.  Deze mensen die in extreme armoede leven, hebben niets te eten of gewoon schoon water te drinken en geen vooruitzicht op een fatsoenlijke toekomst.

 

Voorlichting en training

Inkomen door akkerbouw

Oprichten van een naaiatelier

Preventie voorlichting

Ons aandeel in het project

Met onze werkzaamheden steunen wij de kwetsbare gezinnen met HIV / AIDS in Cambodja.   Door een eenmalige donatie krijgen zij de mogelijkheid een eigen bedrijfje te starten. Deze donatie van ons, maximum is $250  moet binnen een jaar, niet aan onze stichting , maar aan de Zelf Hulp Groep waarvan zij deel uit maken, worden terugbetaald. Dit bedrag wordt vervolgens gestort op de bankrekening van de groep. Als iemand uit het project naar elders verhuist, moet het bedrag onmiddellijk worden terugbetaald aan de groep. Nieuwe leningen zijn onder dezelfde voorwaarden mogelijk – nadat de oude volledig  zijn terugbetaald. Wanneer iemand sterft,  mag de familie het geld houden om de begrafenis te betalen.

Door de groep, bestaande uit ongeveer twintig gezinnen, wordt een teamleider, een vice-teamleider en een penningmeester gekozen

Eén keer per maand is er een bijeenkomst Tijdens deze bijeenkomst worden alle vorderingen en problemen in hun privé en bedrijfjes, met elkaar besproken. De organisatie PWHO (Positive Women of Hope Organisation) bezoekt, bewaakt, traint, geeft cursussen aan deze groepen en soms hele dorpen.  Ook bewaken en houden zij toezicht op het financiële gebeuren van de groep.

Deze opleidingen bestaan uit  bedrijfsvoering, opleiding op het gebied van landbouw / hygiëne / gezondheid / familie planning / groepsdynamiek / onderwijs / instructies m.b.t. ziekenhuis bezoeken etc. Samen met de PWHO bezoeken we regelmatig alle deelnemers van deze zelfhulp groepen tijdens hun maandelijkse bijeenkomsten en dikwijls in hun privé situatie.

 

Eigen winkeltje begonnen

dankbaar voor de kans op een betere toekomst

 

Les in boekhouding

Op weg naar het dagelijks werk

Actuele hulp en problemen

momenteel worden wij geconfronteerd  met de volgende  problemen van de zelfhulpgroepen en zoeken samen naar oplossingen

  • Zelf Hulp Groepen trainen tot volledige onafhankelijkheid (CBO) – zeer laag onderwijs niveau van veel deelnemers (opleiding gestart)
  • Selectie van niet-gemotiveerde en gemotiveerde leden van de groepen (in het kader van zelfbestuur
  • Bijzondere omstandigheden (HIV gerelateerde of bijvoorbeeld Vogelgriep en andere bedrijfsrisico’s) zijn soms reden om beroep te doen op ons “noodfonds” (vastleggen van de criteria)
  • Hogere eisen stellen aan de gemotiveerde deelnemers (Schenking zeer welkom)
  • Bezoeken van alle gezinnen, inventarisatie en beoordeling van de situaties voor individuele steun (Donaties noodzakelijk)

 

Resultaten

In 2013 bestond het team van PWHO uit zeven vrouwen. Nadat diverse buitenlandse donoren zich uit Cambodja  hebben teruggetrokken, moest het team worden teruggebracht tot drie werknemers. André van Achterberg is een zeer actief bestuurslid en degene die zich vanuit zijn eigen achtergrond speciaal inzet voor deze doelgroep. Elk jaar komt hij voor minstens een maand naar Cambodja.

In 2015 zijn we begonnen met een pilot. In deze pilot worden de leiders van een Zelf Hulp Groep door de PWHO opgeleid zodat ze een deel van de bovenstaande activiteiten over kunnen nemen en meer verantwoordelijkheden krijgen. Dit is een zeer zorgvuldig en langdurig proces, omdat deze mensen vaak weinig opleiding en ervaring hebben. Armoede en uitsluiting  door hun HIV status maakt het bovendien moeilijk voor hen, een opleiding  te volgen of baan te krijgen.

In totaal begeleiden wij momenteel 10 groepen van elk 20 gezinnen. In elke groep zijn er positieve voorbeelden van resocialisatie en een regelmatig inkomen.

Er werd  bijvoorbeeld een nieuwe eenvoudige houten hut gebouwd met hulp van de dorpsoudste en de dorpsgemeenschap aan een familie, die zwaar genegeerd werd door hun buren vanwege hun Hiv Status.

Andere gezinnen hebben nu met behulp van het eenmalige startkapitaal een regelmatig inkomen door het telen van rijst. Een  mede groepslid door het bewerken van hun bananenplantage en mango bomen. Maar er zijn natuurlijk altijd tegenslagen.

De laatste 3 jaar verloren 3 families  hun bedrijfje (kippenfokkerij) als gevolg van de vogelgriep. Hier zoeken we samen met de families  naar een nieuw business model.

 

Mensen in nood hebben Uw hulp nodig

 

360 Foto van een bespreking

Op deze 360 graden foto ziet U de beelden van een bespreking bij een lid van de Zelf Hulp Groep. U ziet ook de omstandigheden waarin de families vaak leven.

Betrokken medewerkers

André van Achterberg

André van Achterberg

Board Member

E-Mail: ava@tree-for-hope.com

more

Hans Bosch

Hans Bosch

Founder and Board Member

E-Mail: hb@tree-for-hope.com

more

Wim Bogerd

Wim Bogerd

Finance and Board Member

E-Mail: wb@tree-for-hope.com

more

Newsletter | Nieuwsbrief

Projects, Actions and Donation Reports |

Projecten, Acties en donatie verslagen

You have Successfully Subscribed!