web analytics

ANBI

Conform de voorwaarden voor de ANBI status publiceert Stichting Lege handen voor Cambodja de volgende gegevens:
Naam Instelling; Stichting Lege Handen voor Cambodja/Tree for Hope
RSIN nummer: 8231.32.365
Kamer van Koophandel: 51172607
Postadres: Buyskade 122: 1051 MD Amsterdam
Bezoekadres: idem
Telefoon nummer: 06-14281287 (W.Bogerd, Penningmeester Treasurer)
Email adres: hansbosch99@gmail.com
Web site: www.legehandenvoorcambodja.nl

Doelstelling;
Het verstrekken van sociale, medische en financiële steun ten behoeve van de
allerarmsten. Speciaal aan mensen die geen
enkele steun -in welke vorm dan ook- ontvangen

De stichting tracht dit doel te bereiken door
A het werven van middelen
B het ter plaatse zoeken naar lokale partners met deskundigheid om de middelen goed te besteden
C het stimuleren ven laten uitvoeren van aan het doel van de stichting gerelateerde educatieve,sociale en culturele activiteiten
D Het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel.

Informatie beleidsplan

Conform de doelstellingen helpen we waar we kunnen. De laatste jaren vooral op het gebied van Hygiëne en water.
We gaan er vanuit dat we niet doneren, maar samen met de lokale bevolking plannen maken en uitvoeren.
We bouwen hutten en scholen in de provincie Battambang. Daarbij geholpen door de PFDA ( Poor Family Development Association), een lokale op districts niveau goedgekeurde organisatie die we ook helpen met administratieve en organisatorische zaken die steeds beter gaat functioneren. Rond Phnom Penh helpen we de PWHO ( Positieve Women of Hope Organisation) met het zelfstandiger maken van de Self Help Groups

Toekomstplannen: Hetzelfde blijven doen op basis van regelmatige aanwezigheid in Cambodja om feeling met de mensen te houden en ze te helpen het verworvene in stand te houden.

Bestuurssamenstelling : per 18 november 2015:
Dhr. J.H. Bosch Voorzitter/ Secretaris
Dhr. W. Bogerd Penningmeester
Dhr. A.J.M. van Achterberg Member of the board
Dhr. H.H.H. Feller Member of the board
Dhr. V. Samnang Member of the board
Dhr. S. Long Member of the board
Mevr. C. Sim Heng Member of the board (potential)

Beloningsbeleid:
Het bestuur kan een vergoeding ontvangen voor gemaakte onkosten. Het bestuur ontvangt geen vacatievergoeding.
Het beloningsbeleid in Cambodja is niet gebaseerd op vaste afspraken of schalen maar de beloningen zullen altijd lager zijn dan bij vergelijkbare organisaties. In Nederland worden er geen mensen beloond.
Verslag activiteiten: zie jaarrekening

Newsletter | Nieuwsbrief

Projects, Actions and Donation Reports |

Projecten, Acties en donatie verslagen

You have Successfully Subscribed!