web analytics

December 2018

Newsletter of December 1 2018 Another month behind us. A very intensive month in which together (board members Mrs. Sim, Dr. Sophea and Dr. Vin Samnang / Charlie)  we have determined our plans for this period and discussed the policy plan. This will be presented on...

Together on the road

Together on the road Tree for Hope wishes you good Christmas and a Healthy, Happy, 2018 Samen op weg Tree for Hope wenst je goede Kerstdagen en een Gezond, gelukkig, 2018 Zusammen auf der Straße Tree for Hope wünscht Ihnen gute Weihnachten und ein gesundes,...

nieuwsbrief November 2018

Nieuwsbrief                                                                                                  november 2017 EEN GEVOEL VAN THUISKOMEN Ik ben alweer enkele weken terug in Cambodja. “The Kingdom of Wonder” zoals het ook wel wordt genoemd. Het eerste waar...

Newsletter | Nieuwsbrief

Projects, Actions and Donation Reports |

Projecten, Acties en donatie verslagen

You have Successfully Subscribed!