web analytics
[:en _i=”0″ _address=”0″ /]

Our goals

We want to help people and promote and support the often hopeless poor families, groups or individuals in the (Cambodian) society. This is possible through donation, cooperation and transfer of knowledge on the spot. Promoting personal development and self-confidence. All employees are 100% volunteers. Everyone pays his / her own trips, excursions, visits, meals and much more. This makes that 100% of your donations go to the children and people who need help.

Hans Bosch

Hans Bosch

Founder and Board Member

E-Mail: hb@tree-for-hope.com

more

Dr. Vin Samnang

Dr. Vin Samnang

Doctor and Board Member

E-Mail: vs@tree-for-hope.com

more

Dr. Sophea Long

Dr. Sophea Long

Doctor and Board Member

E-Mail: sl@tree-for-hope.com

more

Heng Chheng Sim

Heng Chheng Sim

Finance

E-Mail: hcs@tree-for-hope.com

more

Wim Bogerd

Wim Bogerd

Finance and Board Member

E-Mail: wb@tree-for-hope.com

more

Thomas Nocker

Thomas Nocker

Webdesign

E-Mail: tn@tree-for-hope.com

Renata Nocker

Renata Nocker

Fotos and Video

E-Mail: eb@tree-for-hope.com

Marc Baudinet

Marc Baudinet

Teacher and Coach

E-Mail: info@tree-for-hope.com

Miebeth van Horn

Miebeth van Horn

Translations

E-Mail: mvh@tree-for-hope.com

Thijs Meijer

Thijs Meijer

Active Volunteer. English teacher

E-Mail: tm@tree-for-hope.com

more

Sigurd Lombardi

Sigurd Lombardi

Active employee / Social Media Coördinator

E-Mail: sigurd.lombardi@tree-for-hope.com

Eva Bosch

Eva Bosch

Active employee / backup

E-Mail: eb@tree-for-hope.com

André van Achterberg

André van Achterberg

former board member

E-Mail: ava@tree-for-hope.com

more

our philosophy

We help people in the short term – but think in the long term. We give the needy everything that is important for survival and then take care of a stable future with perspective in close cooperation with them.

In this way, we provide people with help in the form of counseling and a possible starting capital,  and we give children the opportunity to go to school, drink water of drinking water quality and, if they perform well, get an education.

We visit our projects regularly and continuously. All materials for the construction of cottages and schools are purchased locally and often we are personally involved in these transactions.

Construction activities should be carried out by the whole local population in order to strengthen a sense of community.

Tree for Hope- Local Organizations

All alone, we cannot create and master the projects. For this reason, we cooperate with various local organizations. In detail, this is:

 

 • P.W.H.O. – Positive Women of Hope Organisation
 • P.F.D.A. – Poor Family Development Association
 • S.C.C. – Sophea Child Care
 • EHEO – Environment Health Education Organisation
 • S.C.A.O. –Save Poor Children in Asia Organisation
[:nl _i=”2″ _address=”2″ /]

Onze doelstellingen

Het verstrekken van sociale, medische en financiële steun ten behoeve van de allerarmsten in de Cambodjaanse samenleving. Speciaal aan mensen die geen enkele steun-in welke vorm dan ook- ontvangen

Dit wordt gedaan door middel van donaties, samenwerking en kennisoverdracht ter plaatse. Persoonlijke ontwikkeling en het trainen in zelfbewustzijn en zelfvertrouwen.

Alle medewerkers werken vrijwillig en 100% gratis. Iedereen betaalt zelf zijn reizen, excursies en bezoeken. De website, de vertaling, en nog veel meer, zijn een donatie. Hierdoor komt werkelijk 100% van de donaties bij de arme kwetsbare kinderen en mensen terecht.

Hans Bosch

Hans Bosch

Founder and Board Member

E-Mail: hb@tree-for-hope.com

more

Dr. Vin Samnang

Dr. Vin Samnang

Doctor and Board Member

E-Mail: vs@tree-for-hope.com

more

Dr. Sophea Long

Dr. Sophea Long

Doctor and Board Member

E-Mail: sl@tree-for-hope.com

more

Heng Chheng Sim

Heng Chheng Sim

Finance

E-Mail: hcs@tree-for-hope.com

more

André van Achterberg

André van Achterberg

former board member

E-Mail: ava@tree-for-hope.com

more

Wim Bogerd

Wim Bogerd

Finance and Board Member

E-Mail: wb@tree-for-hope.com

more

Sigurd Lombardi

Sigurd Lombardi

Active employee / Social Media Coördinator

E-Mail: sigurd.lombardi@tree-for-hope.com

Thijs Meijer

Thijs Meijer

Active Volunteer. English teacher

E-Mail: tm@tree-for-hope.com

more

Marc Baudinet

Marc Baudinet

Teacher and Coach

E-Mail: info@tree-for-hope.com

Miebeth van Horn

Miebeth van Horn

Translations

E-Mail: mvh@tree-for-hope.com

Thomas Nocker

Thomas Nocker

Webdesign

E-Mail: tn@tree-for-hope.com

Renata Nocker

Renata Nocker

Fotos and Video

E-Mail: eb@tree-for-hope.com

Eva Bosch

Eva Bosch

Active employee / backup

E-Mail: eb@tree-for-hope.com

Onze filosofie

wij helpen mensen op korte termijn – maar denken op lange termijn. Wij geven wat belangrijk is voor hun eerste levensbehoefte. Samen met hen richten we ons op een toekomst met perspectief.

Zo geven wij mensen hulp in de vorm van begeleiding en zo mogelijk een startkapitaal, kinderen de kans om naar school te gaan, de mogelijkheid om schoon drinkwater te krijgen en bij goede prestaties een opleiding te volgen.

We bezoeken we onze projecten regelmatig. Alle materialen voor de bouw van hutten en scholen worden lokaal ingekocht, en vaak zijn we persoonlijk betrokken bij deze transacties.

Bouwactiviteiten moeten worden uitgevoerd door de plaatselijke bevolking, om het gemeenschapsgevoel en verantwoordelijkheid te stimuleren en te versterken.

Tree for Hope – lokale organisaties

Alleen is het onmogelijk om de projecten in Cambodia op te starten en te onderhouden. We werken daarom samen met:

 

 • P.W.H.O. – Positive Women of Hope Organisation
 • P.F.D.A. – Poor Family Development Association
 • S.C.C. – Sophea Child Care
 • EHEO – Environment Health Education Organisation
 • S.C.A.O. – Save Poor Children in Asia Organisation
[:de _i=”4″ _address=”4″ /]

Unsere Ziele

Wir wollen den Menschen helfen und die oft hoffnungslosen Armutsfamilien, Gruppen oder Einzelpersonen in der (Kambodschanischen) Gesellschaft fördern und unterstützen.

Dies geschieht durch Spenden, Kooperation und Transfer von Wissen an Ort und Stelle. Förderung der persönlichen Entwicklung, Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen.

Alle Mitarbeiter arbeiten zu 100% unentgeldlich und freiwillig. Jeder zahlt selbst seine Reisen, Ausflüge, Besuche vor Ort, Verpflegung und vieles mehr. Dadurch kommen wirklich 100% ihrer Spenden bei den hilfsbedürftigen Kindern und Menschen an.

Hans Bosch

Hans Bosch

Founder and Board Member

E-Mail: hb@tree-for-hope.com

more

Dr. Vin Samnang

Dr. Vin Samnang

Doctor and Board Member

E-Mail: vs@tree-for-hope.com

more

Dr. Sophea Long

Dr. Sophea Long

Doctor and Board Member

E-Mail: sl@tree-for-hope.com

more

Heng Chheng Sim

Heng Chheng Sim

Finance

E-Mail: hcs@tree-for-hope.com

more

André van Achterberg

André van Achterberg

former board member

E-Mail: ava@tree-for-hope.com

more

Wim Bogerd

Wim Bogerd

Finance and Board Member

E-Mail: wb@tree-for-hope.com

more

Thomas Nocker

Thomas Nocker

Webdesign

E-Mail: tn@tree-for-hope.com

Renata Nocker

Renata Nocker

Fotos and Video

E-Mail: eb@tree-for-hope.com

Marc Baudinet

Marc Baudinet

Teacher and Coach

E-Mail: info@tree-for-hope.com

Miebeth van Horn

Miebeth van Horn

Translations

E-Mail: mvh@tree-for-hope.com

Thijs Meijer

Thijs Meijer

Active Volunteer. English teacher

E-Mail: tm@tree-for-hope.com

more

Sigurd Lombardi

Sigurd Lombardi

Active employee / Social Media Coördinator

E-Mail: sigurd.lombardi@tree-for-hope.com

Eva Bosch

Eva Bosch

Active employee / backup

E-Mail: eb@tree-for-hope.com

Unsere Philosophie

Wir helfen den Menschen kurzfristig – aber denken langfristig. Wir geben den Hilfsbedürftigen alles, was für das Überleben wichtig ist und kümmern uns dann zusammen mit Ihm um eine konstante Zukunft mit Perspektive.

So geben wir den Menschen in Not Hilfe in Form von Beratung und einem möglichen Startkapital und Kindern die Möglichkeit zur Schule zu gehen, Wasser in Trinkwasser Qualität zu trinken und bei guter Leistung auch eine Ausbildung zu bekommen.

Wir besuchen unsere Projekte regelmäßig und kontinuierlich. Alle Materialien für den Bau von Hütten und Schulen werden vor Ort gekauft und oft sind wir persönlich an diesen Transaktionen beteiligt.

Bautätigkeiten sollen von der ganzen lokalen Bevölkerung durchgeführt werden, um ein Gemeinschaftsgefühl zu stärken.

Tree for Hope – lokale Organisatioen

Ganz alleine können wir alle die Projekte nicht schaffen und meistern. Aus diesem Grund arbeiten wir lokal mit verschiedenen Organisationen zusammen. Im Detail sind das:

 

 • P.W.H.O. – Positive Women of Hope Organisation
 • P.F.D.A. – Poor Family Development Association
 • S.C.C. – Sophea Child Care
 • EHEO – Environment Health Education Organisation
 • S.C.A.O. – Save Poor Children in Asia Organisation
[: _i=”6″ _address=”6″ /]

Newsletter | Nieuwsbrief

Projects, Actions and Donation Reports |

Projecten, Acties en donatie verslagen

You have Successfully Subscribed!